ALV 2020 goed bezocht

Met 46 leden is de Algemene Ledenvergadering 2020 goed bezocht. Door de weersomstandigheden is besloten om de locatie voor deze bijeenkomst te wijzigen. Zo werd de BBQ niet ontstoken in de prachtige ambiance van de wijngaard op de Markeloseberg maar op het overdekte terras van De Kroon.

Aansluitend volgde de Algemene Ledenvergadering 2020 in de zaal van De Kroon. Na een aantal vaste agendapunten doorlopen te hebben werd de bestuurswisselingen een feit en overhandigde Jan Thale Haandrikman de voorzittershamer aan Riellie Berends. Na een voorstelrondje van de nieuwe voorzitter werden de laatste agendapunten afgewerkt.

Het vlot trekken van onze vereniging in de afgelopen jaren was niet altijd gemakkelijk. Daarom zijn we Jan Thale, Jeroen, Wolter Jan en Harrie enorm dankbaar voor hun geweldige inzet voor Ondernemend Markelo waarmee zij een goede basis hebben weten te creëren voor het nieuwe bestuur.

De datum voor een volgende ledenbijeenkomst is woensdag 18 november wanneer er een stamppot-buffet in samenhang met een fietstocht en bedrijfsbezoeken gepland staan. Informatie volgt binnenkort.

Na de vergadering bleef het nog geruime tijd gezellig in de zaal van De Kroon en werd er voldoende mogelijkheid geboden om met elkaar van gedachten te wisselen.

Samen bouwen we aan Ondernemend Markelo.

Riellie, Edwin, Robert, Esther, André, Richard en Marjan