Mondkapjesplicht gaat in op 1 december 2020

Vanaf morgen geldt in Nederland de mondkapjesplicht. In de aanpak van het coronavirus heeft het kabinet met ingang van 1 december 2020 het dragen van een mondkapje verplicht gesteld in onder andere winkels, restaurants, theaters en musea. De mondkapjesplicht geldt voor personen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert hiermee een boete van 95 euro.

De mondkapjesplicht geldt in alle publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens. Voorbeelden van publieke binnenruimten zijn: winkels, musea, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen. Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben.

De handhaving op de mondkapjesplicht ligt bij de overheid en zal door politie en BOA’s gecontroleerd worden. Een mondkapje moet aan een aantal regels voldoen. Zo moet het mondkapje de neus en de mond volledig bedekken en moet deze ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Het is niet toegestaan om medische mondneusmaskers te gebruiken of een spatscherm. Deze laatste bedekt de neus en mond niet volledig en voldoet dus niet aan de regels. Ditzelfde geldt voor een sjaal of bandana.

Het verplicht dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten.

Bron: Maarkelsnieuws

#Fietsnaarjewerkdag 24 september 2020

Fietsen is goed voor het milieu én een veilig en gezond alternatief voor de auto, bus of trein. De landelijke FietsNaarJeWerk-dag stimuleert het gebruik van de fiets en enthousiasmeert mensen om, samen met collega’s en anderen, op gepaste afstand naar het werk te fietsen.

Dit jaar is de FietsNaarJeWerk-dag op  De gemeente Hof van Twente stimuleert haar werknemers om die dag naar werk te fietsen of een “thuiswerkrondje” te doen. Dit is de woon-werkafstand fietsen als ronde in de eigen buurt.

Hiervoor hebben we bijgaand nieuwsbericht geplaatst: https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2020/09/artikel/wie-fietst-mee-tijdens-de-landelijke-fietsnaarjewerk-dag-op-24-september-1695.html

Wie zich vooraf aanmeldt op: www.fietsnaarjewerkdag.nl<http://www.fietsnaarjewerkdag.nl/> maakt kans op een mooie e-bike.

Plaatsen deelnemers een “onderwegfoto” met de hashtags: #fietsnaarjewerkdag en/of #thuiswerkrondje en #ikwerkinhofvantwente dan maken ze kans op extra prijzen!

ALV 2020 goed bezocht

Met 46 leden is de Algemene Ledenvergadering 2020 goed bezocht. Door de weersomstandigheden is besloten om de locatie voor deze bijeenkomst te wijzigen. Zo werd de BBQ niet ontstoken in de prachtige ambiance van de wijngaard op de Markeloseberg maar op het overdekte terras van De Kroon.

Aansluitend volgde de Algemene Ledenvergadering 2020 in de zaal van De Kroon. Na een aantal vaste agendapunten doorlopen te hebben werd de bestuurswisselingen een feit en overhandigde Jan Thale Haandrikman de voorzittershamer aan Riellie Berends. Na een voorstelrondje van de nieuwe voorzitter werden de laatste agendapunten afgewerkt.

Het vlot trekken van onze vereniging in de afgelopen jaren was niet altijd gemakkelijk. Daarom zijn we Jan Thale, Jeroen, Wolter Jan en Harrie enorm dankbaar voor hun geweldige inzet voor Ondernemend Markelo waarmee zij een goede basis hebben weten te creëren voor het nieuwe bestuur.

De datum voor een volgende ledenbijeenkomst is woensdag 18 november wanneer er een stamppot-buffet in samenhang met een fietstocht en bedrijfsbezoeken gepland staan. Informatie volgt binnenkort.

Na de vergadering bleef het nog geruime tijd gezellig in de zaal van De Kroon en werd er voldoende mogelijkheid geboden om met elkaar van gedachten te wisselen.

Samen bouwen we aan Ondernemend Markelo.

Riellie, Edwin, Robert, Esther, André, Richard en Marjan

Woensdag 9 september: BBQ en aansluitend ALV 2020

ondernemend-markelo

Beste leden van Ondernemend Markelo,

Hoewel je de laatste maanden weinig van ons hebt gehoord hebben we achter de schermen alles behalve stil gezeten. Na de ‘brandbrief’ van het bestuur hebben we vier ondernemers bereid gevonden om de kar van onze vereniging, te helpen trekken. Als het aan ons ligt gaan zij dit doen met de bestuursleden, die hebben aangegeven nog niet te willen stoppen met hun bestuursfunctie bij Ondernemend Markelo. Zo blijven Esther Meijer, Robert Völkers en André Mensink de vertrouwde gezichten en willen wij jullie zo snel mogelijk kennis laten maken met de vier nieuwe bestuurskandidaten.

Op woensdag 9 september ben je vanaf 18.00 uur van harte welkom in de prachtige ambiance van wijngaard ‘De Roosenburg’ op de Markeloseberg.
We starten met een BBQ (dus opgave is verplicht!!! ). Vanaf 20.00 uur vervolgen we het programma met de Algemene Ledenvergadering.
Natuurlijk volgen we de corona-maatregelen en voorschriften en vragen we je uitdrukkelijk om deze ook op te volgen.

We  horen graag of we jullie mogen begroeten op woensdag 9 september 2020!

Met vriendelijke groet
namens het bestuur van Ondernemend Markelo

Esther Meijer
Robert Völkers
André Mensink

AGENDA: ALGEMENE LEDENVERGADERING ONDERNEMEND MARKELO

Op woensdag 9 september 2020
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Wijngaard ‘De Roosenburg’ op de Markelose Berg

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen van de Algemene ledenvergadering
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag 2019
 6. Financieel jaarverslag 2019
  • Jaarrekening 2019
  • Begroting 2020
 7. Verslag kascommissie
 8. Verlenen decharge aan het bestuur
 9. Bestuursverkiezing
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Thale Haandrikman (voorzitter)
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Wolter-Jan Kistemaker (penningmeester)
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Jeroen Meutstege (algemeen bestuurslid)
 • Tussentijds afgetreden per 6 december 2019: Harrie Veltkamp

Beoogd nieuw bestuur

 • Voorzitter: Riellie Berends
 • Vice-voorzitter,  Robert Völkers
 • Secretaris: Marjan Noteboom
 • Penningmeester: Edwin Landeweerd
 • Algemeen Bestuurslid, Richard Landuwer
 • Algemeen Bestuurslid: Esther Meijer
 • Algemeen Bestuurslid,  André Mensink

Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voorafgaand aan de algemene ledenvergadering melden bij één van de huidige bestuursleden.

Benoeming nieuw lid kascommissie (Ruben Meinders is aftredend)

Evenementenkalender 2020 -2021 (voorlopig)

 •         Speeddaten deel 2 (februari  2021, locatie volgt)

Rondvraag

Sluiting

Nieuw bestuur staat klaar

Ondernemend Markelo heeft nieuwe kandidaten gevonden voor een nieuw bestuur. Dit voorjaar gaven Jan Thale Haandrikman, Wolter Jan Kistemaker en Jeroen Meutstege vanwege gebrek aan draagvlak aan hun functie neer te leggen. Hierdoor dreigde zelfs opheffing van de vereniging. De resterende bestuursleden Robert Völkers, Esther Meijer en André Mensink hebben in Riellie Berends, Marjan Noteboom, Edwin Landeweerd, en Richard Landuwer kandidaten gevonden die de kar bij Ondernemend Markelo samen willen gaan trekken. De bestuursverkiezing staat op de agenda voor de komende algemene ledenvergadering op 9 september 2020. Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met de corona-maatregelen zoals 1,5 meter afstand houden.

Uitnodiging: Briljant Mislukt!

Uitnodiging: Briljant Mislukt!

Ondernemend Markelo nodigt jullie allen uit voor een bijzondere ondernemersavond.

Paul Louis Iske (Chief Failure Officer, schrijver en spreker) gaat ons meenemen in de wereld van briljante mislukkingen."Mislukken kunnen we allemaal…Briljant mislukken, moet je toch écht iets extra’s voor brengen.”

Graag verwelkomen wij jullie op woensdag 6 februari om 20:00 uur bij De Haverkamp.Inloop is vanaf 19:45 uur en we sluiten af met een gezellige borrel.

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank en ABZ Diervoeding.

Leden vrije entree. Niet leden zijn ook van harte welkom voor entree van € 10,-.

Opgave kan voor 1 februari via mail: info@ondernemendmarkelo.nl

Wij hebben zin in een briljante avond!
Bestuur Ondernemend Markelo

Uitnodiging VDL NedCar

Beste leden,

Ondernemend Markelo organiseert voor haar leden op woensdag 26 juni 2019 een bijzondere netwerkmiddag. We gaan namelijk een exclusief bezoek brengen aan VDL NedCar in Born inclusief rondleiding door de fabriek en film.

We kunnen met maximaal 28 personen naar NedCar.
De kosten voor deze netwerkmiddag bedragen € 32,50 per persoon (exclusief btw).

Wat gaan we de doen:
11:00 uur Vertrek met de bus vanuit Markelo
14:00 uur Ontvangst bij NedCar in Born met koffie/thee & Limburgse vlaai
14:30 uur Start introductie en film VDL Nedcar
15:00 uur Start fabriekstour
16:15 uur Einde fabriekstour
16:15 uur Film Lakstraat
16:30 uur Einde programma (Born)

Heb je zin om mee te gaan? Geef je op door een mail te sturen naar: info@ondernemendmarkelo.nl.
Geef in de mail graag ook aan hoeveel personen er meegaan.
Aangezien vol ook echt vol is, is het aan te raden om niet te lang te wachten met opgeven!

Graag tot 26 juni!

Met vriendelijke groet,

Team Ondernemend Markelo
Jan Thale Haandrikman
Harrie Veltkamp
Wolter Jan Kistemaker
Mariëlle Docter
Esther Meijer
Jeroen Meutstege
Robert Volkers

Uitnodiging ledenvergadering

Zoals je in de nieuwsbrief hebt kunnen lezen zijn wij als Ondernemend Markelo flink actief en zijn er veel ontwikkelingen die jou als ondernemer in Markelo aangaan.

Zo zijn er vanuit de gemeente momenteel meerdere vraagstukken waar wij jouw mening graag over willen horen en daarom is het hoog tijd voor een algemene ledenvergadering en nodigen wij je van harte uit om met ons mee te denken over onderwerpen zoals;

 • SMP
 • Bedrijfshuisvesting/industrieterrein
 • Hofpas
 • MKB Check
 • Beleidsplannen

 

Deze inhoudelijke maar ook gezellige avond wordt gehouden op woensdag
15 mei om 20:00 uur bij De Poppe.
Inloop is vanaf 19:45 uur en we sluiten af met een borrel.

Ook zullen we deze avond een begin maken met de ondernemersportretten. Enig voorwerk hiervoor is gedaan, maar we kunnen bij de uitvoering zeker extra handen gebruiken en willen daarom een werkgroep oprichten.
Dus, heb je affiniteit met interviewen, teksten uitwerken en social media dan willen we je graag hierbij betrekken en geef dit aan in je aanmelding.

Opgave kan voor 7 mei via de mail: info@ondernemendmarkelo.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur Ondernemend Markelo