Contributie 2020-2021

Het zijn rare tijden. De maatregelen om verspreiding van het Coronavirus
te voorkomen zorgen voor een hele bijzondere situatie. Een situatie waar
niemand van ons ooit eerder mee te maken heeft gehad en die helaas al
een tijdje duurt. We hopen dan ook dat iedereen van jullie en jullie
gezins- en familieleden gezond zijn en blijven.

Contributie 2020-2021
Vanwege het coronavirus moeten we helaas constateren dat onze
verenigingsactiviteiten het afgelopen jaar zo goed als stil heeft
gelegen. We hebben als bestuur daarom voor het jaar 2020 besloten om
GEEN contributie te heffen.

Voor het jaar 2021 gaan we van het positieve scenario uit dat we weer
volop activiteiten zullen gaan organiseren. Het is onze bedoeling om de
contributie voor het jaar 2021 daarom in de maand maart te factureren,
waarbij het normale tarief geldt.

Namens het bestuur van Ondernemend Markelo

Edwin Landeweerd
Penningmeester