BHV (vervolg)cursus in Markelo

Beste leden van Ondernemend Markelo,

De voormalige OVM organiseerde jaarlijks een BHV-cursus in Markelo. Met de doorstart van Ondernemend Markelo hebben we als bestuur gemeend om dit samen met Gerrie Eertink (oud-secretaresse van de OVM) gezamenlijk, een vervolg te willen geven. Als ondernemer ben je nu eenmaal verplicht om de BHV op peil te houden. Daarvoor dient elk jaar wel de herhalingscursus gevolgd te worden.

Zowel Gerrie als Marjan fungeren als tussenpersoon voor Hans Bakker. Hij verzorgt de BHV-cursus voor onze leden in Markelo.  Alle leden van Ondernemend Markelo die deel willen nemen aan de BHV-cursus, kunnen zich hiervoor aanmelden. In verband met de nog steeds geldende coronamaatregelen stellen wij voor het E-learning gedeelte al voor de zomer af te ronden en dan het praktijkgedeelte, omdat dat nu nog niet mogelijk is, begin september te houden.

De cursus gaat weer via de bekende E pre-toets methode.  Na aanmelding en betaling voor het online gedeelte, krijgen de deelnemers persoonlijk (e-mailadres op aanmeldingsformulier invullen) een mail met studietoets toegezonden.

De Studietoets. Deze toets dient zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 1 juli gevolgd te zijn, en met goed gevolg zijn afgerond.  Daarna volgt in september het praktijkgedeelte met een nota voor dit 2e deel.

Het praktijkgedeelte van de BHV-cursus zal gehouden worden op maandag 6 en maandag 13 september 2021 van 9.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 16.30 uur bij Dieka van de Kruusweg.  Als de Coronasituatie dit toelaat (overheid beleid) en anders op EEN nader te bepalen datum z.s.m. De basiscursus zal op één van de twee dagen worden gehouden en duurt ongeveer twee uur langer; dus tot ca. 18.00 uur.

Kosten herhalingscursus per persoon:
€ 55,– per onderdeel (theorie studietoets/praktijksessie) inclusief koffie/thee tijdens de praktijksessie.  Totaal € 110, – excl. BTW

Kosten basiscursus per persoon:
€ 75,– per onderdeel (theorie studietoets + studiemateriaal/praktijksessie) inclusief koffie/thee tijdens de praktijksessie. Totaal € 150, – excl. BTW

Praktijkgedeelte in september
Het cursus bedrag wordt in 2 delen gesplitst dus het totaalbedrag wordt volgens 2 nota’s betaald, omdat er toch wel veel tijd zit tussen het theoretische gedeelte en de praktijkcursus.
Let op! Na ontvangst van uw inschrijving stuurt Hans Bakker u de nota voor de cursus en de E pré- toets ter voorbereiding van de cursus. De eerste nota dient voorafgaande aan de E pre-toets betaald te worden. Na ontvangst ontvangt u de studietoets en eventueel benodigd lesmateriaal.

U kunt zich voor de BHV-cursus aanmelden door bijgaand aanmeldingsformulier voor 15 mei 2021 op te sturen aan Gerrie Eertink, Wansink 43, 7475 DR Markelo of mailen aan bhv@ondernemendmarkelo.nl.

We zien de reacties met belangstelling tegemoet

Met vriendelijke groet,
Namens Ondernemend Markelo

Gerrie Eertink en Marjan Noteboom