BHV (vervolg)cursus in Markelo

Beste leden van Ondernemend Markelo,

De voormalige OVM organiseerde jaarlijks een BHV-cursus in Markelo. Met de doorstart van Ondernemend Markelo hebben we als bestuur gemeend om dit samen met Gerrie Eertink (oud-secretaresse van de OVM) gezamenlijk, een vervolg te willen geven. Als ondernemer ben je nu eenmaal verplicht om de BHV op peil te houden. Daarvoor dient elk jaar wel de herhalingscursus gevolgd te worden.

Zowel Gerrie als Marjan fungeren als tussenpersoon voor Hans Bakker. Hij verzorgt de BHV-cursus voor onze leden in Markelo.  Alle leden van Ondernemend Markelo die deel willen nemen aan de BHV-cursus, kunnen zich hiervoor aanmelden. In verband met de nog steeds geldende coronamaatregelen stellen wij voor het E-learning gedeelte al voor de zomer af te ronden en dan het praktijkgedeelte, omdat dat nu nog niet mogelijk is, begin september te houden.

De cursus gaat weer via de bekende E pre-toets methode.  Na aanmelding en betaling voor het online gedeelte, krijgen de deelnemers persoonlijk (e-mailadres op aanmeldingsformulier invullen) een mail met studietoets toegezonden.

De Studietoets. Deze toets dient zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 1 juli gevolgd te zijn, en met goed gevolg zijn afgerond.  Daarna volgt in september het praktijkgedeelte met een nota voor dit 2e deel.

Het praktijkgedeelte van de BHV-cursus zal gehouden worden op maandag 6 en maandag 13 september 2021 van 9.00 – 12.30 uur en van 13.00 – 16.30 uur bij Dieka van de Kruusweg.  Als de Coronasituatie dit toelaat (overheid beleid) en anders op EEN nader te bepalen datum z.s.m. De basiscursus zal op één van de twee dagen worden gehouden en duurt ongeveer twee uur langer; dus tot ca. 18.00 uur.

Kosten herhalingscursus per persoon:
€ 55,– per onderdeel (theorie studietoets/praktijksessie) inclusief koffie/thee tijdens de praktijksessie.  Totaal € 110, – excl. BTW

Kosten basiscursus per persoon:
€ 75,– per onderdeel (theorie studietoets + studiemateriaal/praktijksessie) inclusief koffie/thee tijdens de praktijksessie. Totaal € 150, – excl. BTW

Praktijkgedeelte in september
Het cursus bedrag wordt in 2 delen gesplitst dus het totaalbedrag wordt volgens 2 nota’s betaald, omdat er toch wel veel tijd zit tussen het theoretische gedeelte en de praktijkcursus.
Let op! Na ontvangst van uw inschrijving stuurt Hans Bakker u de nota voor de cursus en de E pré- toets ter voorbereiding van de cursus. De eerste nota dient voorafgaande aan de E pre-toets betaald te worden. Na ontvangst ontvangt u de studietoets en eventueel benodigd lesmateriaal.

U kunt zich voor de BHV-cursus aanmelden door bijgaand aanmeldingsformulier voor 15 mei 2021 op te sturen aan Gerrie Eertink, Wansink 43, 7475 DR Markelo of mailen aan bhv@ondernemendmarkelo.nl.

We zien de reacties met belangstelling tegemoet

Met vriendelijke groet,
Namens Ondernemend Markelo

Gerrie Eertink en Marjan Noteboom

Nieuwe methode aangifte winkeldiefstal

De politie is met ingang van 6 april gestart met een nieuwe methode van afhandeling first offenders winkeldiefstallen en internetaangifte. Deze nieuwe methode levert voordelen op voor zowel winkeliers als de politie. Het hele proces is gebruikersvriendelijker en zorgt voor een veel efficiëntere afhandeling.

Wijzigingen
Voor winkeliers is sprake van twee belangrijke wijzigingen:
1. aangifte kan digitaal worden gedaan (ook via smartphone) op politie.nl/winkeldiefstal
2. meerderjarige first offenders kunnen (onder voorwaarden) een reprimande krijgen.

Meer informatie over de nieuwe manier van werken is te vinden in een overzichtelijke infosheet. Wil je weten hoe de praktijk werkt, bekijk dan het instructiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Uh-5-8DJHko. (N.B.: het betreft hier een nagespeelde situatie, waarin de verdachte medewerking verleent, maar dat is niet altijd het geval).

De nieuwe methode komt als vervanging van de huidige systeem waarmee meldingen en aangiftes worden afgehandeld. De pilot is uitgevoerd in Publiek-Private Samenwerking met politie, Openbaar Ministerie en meerdere winkeliers(verenigingen).

Account aanmaken
Op politie.nl kunnen winkeliers een account aanmaken: https://aangifte.politie.nl/e-aangifte/loginForm.do?execution=e2s1. Lees voor hulp en tips voor het aanmaken van een account de bijgevoegde instructiekaart.

Is er sprake van heterdaad? Is bijvoorbeeld een winkeldief aangehouden of op de vlucht? Bel 112. Geen spoed? Bel 0900-8844. De SODA-afhandeling blijft, ook in geval van een reprimande, bestaan, net als de mogelijkheid een winkelverbod op te leggen.

En natuurlijk blijft het belangrijk om altijd aangifte te doen!

Webinar financiële regelingen op 9 maart

Aanstaande dinsdag 9 maart vanaf 18.30 uur, organiseert Ondernemend Twente en Provincie Overijssel een online Webinar over de financiële regelingen en andere support voor MKB bedrijven.

Heb je interesse om de Webinar te volgen, meld je dan aan via deze link:

MKB-webinar: financiële regelingen en support in Coronatijd

Online programma:

18:30 – 19:00 uur: Inleidend gesprek tussen MKB Twente voorzitter Albert van Winden en gedeputeerde Eddy van Hijum. Gevolgd door een korte pitch van Novel-T, Oost NL en de Twentse ondernemersadviseurs.

19:00 – 19:20 uur: Ronde 1 breakoutsessies

19:30 – 20:00 uur: Ronde 2 breakoutsessies

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2021

Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van dit jaar, maar gelijke tijd ook de de eerste nieuwsbrief van ons bestuur, in de huidige samenstelling. We hebben niet stilgezeten en zijn inmiddels door een aantal samenkomsten en online vergaderingen al goed op elkaar ingespeeld. Voor de mensen die ons, óf een deel van ons bestuur nog niet kennen stellen we ons graag voor. De bedoeling is om de pen door te geven, dus in de volgende nieuwsbrief kunnen jullie kennismaken met andere leden van Ondernemend Markelo. Door hen zes vragen voor te leggen zijn we benieuwd naar hun drijfveren als ondernemer in en rond Markelo.

Oproep aan ondernemers in Markelo

De gemeente Hof van Twente roept ondernemers in Markelo op om mee te doen aan twee korte enquêtes om te weten hoe zij deze groep zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Met de ene enquête wil de gemeente onderzoeken hoe het in coronatijd met ondernemers gaat en welke behoefte aan ondersteuning er is. De andere onderzoekt hoe MKB-vriendelijk onze gemeente is. Beide onderzoeken zijn te vinden op de website van de gemeente hofvantwente.nl/ondernemersonderzoek. “Oproep aan ondernemers in Markelo” verder lezen

Contributie 2020-2021

Het zijn rare tijden. De maatregelen om verspreiding van het Coronavirus
te voorkomen zorgen voor een hele bijzondere situatie. Een situatie waar
niemand van ons ooit eerder mee te maken heeft gehad en die helaas al
een tijdje duurt. We hopen dan ook dat iedereen van jullie en jullie
gezins- en familieleden gezond zijn en blijven.

Contributie 2020-2021
Vanwege het coronavirus moeten we helaas constateren dat onze
verenigingsactiviteiten het afgelopen jaar zo goed als stil heeft
gelegen. We hebben als bestuur daarom voor het jaar 2020 besloten om
GEEN contributie te heffen. “Contributie 2020-2021” verder lezen

Mondkapjesplicht gaat in op 1 december 2020

Vanaf morgen geldt in Nederland de mondkapjesplicht. In de aanpak van het coronavirus heeft het kabinet met ingang van 1 december 2020 het dragen van een mondkapje verplicht gesteld in onder andere winkels, restaurants, theaters en musea. De mondkapjesplicht geldt voor personen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert hiermee een boete van 95 euro. “Mondkapjesplicht gaat in op 1 december 2020” verder lezen

#Fietsnaarjewerkdag 24 september 2020

Fietsen is goed voor het milieu én een veilig en gezond alternatief voor de auto, bus of trein. De landelijke FietsNaarJeWerk-dag stimuleert het gebruik van de fiets en enthousiasmeert mensen om, samen met collega’s en anderen, op gepaste afstand naar het werk te fietsen.

Dit jaar is de FietsNaarJeWerk-dag op  De gemeente Hof van Twente stimuleert haar werknemers om die dag naar werk te fietsen of een “thuiswerkrondje” te doen. Dit is de woon-werkafstand fietsen als ronde in de eigen buurt. “#Fietsnaarjewerkdag 24 september 2020” verder lezen